สดชื่น

posted on 01 May 2015 23:19 by skybear directory Diary
 
จิตใจที่ร้าวราน
 
กำลังจะกลับมา
-------------

edit @ 12 May 2015 21:36:01 by skybear

Comment

Comment:

Tweet

ยินดีได้รุ้จักคะ
ลดขนาดภาพให้คลิกที่ภาพ
จะมีศรขึ้นกดลากลดขนาดลงจ้า

#1 By ปิยะ99 on 2015-05-04 08:43